Lyngen Formannskap innkalles til møte på Tindevangen, Svensby, onsdag den 17.06.20 kl 09:00.

Møteinnkalling og sakspapirer finner du her: Innkalling - Formannskapet 17.06.20. Off..pdf