Kommunevapen med hvitt rundt2

Innkalling til møte i Lyngen formannskap 30.11.15

Lyngen formannskap skal møte 30.11.15 for å lage innstilling til sak 125/15; Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2016 - 2019, årsbudsjett 2016.

E-mail this Print this