Lyngen Kommunestyre er innkalt til møte torsdag 13.02.20 kl. 09:00 på Eidebakken skole, auditoriet.

Innkalling og sakspapirer: Innkalling - Kommunestyret 13.02.20. Off..pdf