Lyngen Kommunestyre innkalles til møte på Tindevangen, Svensby, onsdag 17.06 kl. 10:00 og torsdag 18.06.20 kl. 09:00.

Innkalling og saksliste finner du her: Innkalling - Kommunestyre 17.06. og 18.06.20 Off..pdf

PS 87/20 - "Områderegulering for Lyngseidet - 2. gangs behandling": Vedleggene er for store til å legge ved i innkallingen. Vedleggene finner du her:

1 Områdeplan_LYNG110620.pdf        

2 Reguleringsbestemmelser 190606.pdf          

3 Merknadsbehandling reguleringsplan Lyngseidet Default.pdf

4 Formingsveileder Lyngseidet områdeplan 190606.pdf              

5 190604_Planbeskrivelse Lyngseidet_.pdf