Lyngen Kommunestyre er innkalt til møte torsdag 23.04.20 kl. 09:00 på Teams.

Innkalling og sakspapirer: Innkalling - Kommunestyre 23.04.20 Off..pdf