Hei!

Lyngen Levekårsutvalg er innkalt til møte mandag 21.september. Møtet avholdes i kantina på Rådhuset kl. 12:00.

 

Her finner du innkallingen:  Innkalling - Levekårsutvalget 21.09.20..pdf

 

Forfall meldes til post@lyngen.kommune.no eller tlf 77701000 snarest.

Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling.