Barn født i 2016 er skolepliktig fra høsten 2022. Innmelding frist er 20.01.22.

Innmeldingskjema til skolestart