Barn født i 2015 er skolepliktig fra høsten 2021. Innmelding skjer til barneskolen i kretsen.

Innmeldingsfrist: 10. februar 2021.

 

Skjema for innmelding til skolestart finner du på Lyngen kommunes hjemmeside.

Utsatt skolestart kan innvilges når spesielle forhold tilsier det. Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes skolen innen 10. februar 2021.

Fremskutt skolestart kan innvilges til barn født før 1. april 2016. Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes skolen innen 10. februar 2021.