Barn født i 2014 er skolepliktig fra høsten 2020. Innmelding skjer til barneskolen i kretsen.

Innmeldingsfrist: 10. februar 2020.

Skjema for innmelding til skolestart finner du her og på Lyngen kommunes hjemmeside.

Utsatt skolestart kan innvilges når spesielle forhold tilsier det. Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes skolen innen 10. februar 2020.

Fremskutt skolestart kan innvilges til barn født før 1. april 2015. Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes skolen innen 10. februar 2020.