Vi jobber for å forenkle denne prosessen og i løpet av våren 2020 vil du kunne få innsyn i dokumenter direkte i postlista.

Innsynsrett i offentlige dokumenter styres av forvaltningsloven.

Lurer du på hva denne innsynsretten betyr? Du kan lese mer om dette på Jusstorget sin side, men her følger noen utdrag:

"Loven gir ... ikke allmennheten rett på å få ut opplysninger over telefon, eller forvaltningen plikt til å lage nye dokumenter."
"Etter lovens § 13 skal taushetsbelagt opplysninger unntas. Resten av dokumentet kan som hovedregel ikke unntas."
"Et krav om innsyn kan fremsettes skriftlig eller muntlig, jf. lovens § 28 første ledd. Dette betyr at det i praksis er opp til den som ber om innsyn å velge hvordan man vil fremsette kravet."
"Innsynskravet må avgrenses. Det skal etter § 28 andre ledd gjelde én sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art. Man kan selvsagt også bare be om ett eller flere konkrete dokumenter i en eller flere saker. Det er ingen begrensning i antallet konkrete saker det kan bes om innsyn i."

Har du spørsmål, ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 77 70 10 00.