Har du en idè i magen, tanker om videreutviling av egen bedrift, eller vil du møte andre i samme situasjon?

Synes du dette er spennende? Da er du invitert til et inspirasjonsseminar på Senter for nordlige folk i Kåfjord den 25. april. Alle som ønsker å videreutvikle sin gård er hjertelig velkommen!

Fordredragene på inspirasjonsdagen vil ta utgangspunkt i Lokalmat. Etter lunsj kan du få veiledning på det du lurer på fra Innovasjon Norge, Mattilsyn, Kompetansenettverket for lokalmat, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Kommunene i Nord-Troms.

Du kan få veiledning innen:

    • Lokal Mat og Grønt reiseliv
    • Inn på Tunet (Ut på Vidda)
    • Næringsutvikling generelt – tradisjonelt landbruk, ny som gårdbruker?

Klikk på linken for mer informasjon og program:

https://www.fylkesmannen.no/nb/troms-finnmark/kurs-og-konferanser/2019/03/inspirasjonsseminar-lokalmat/