mbRFJnAAAAAElFTkSuQmCC                                 d j Re 5LWpaTqCAAAAABJRU 5ErkJggg==

 

Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barnefamilier med barn i alderen 6 – 13 år, som har hatt svak økonomi over tid eller som av andre grunner ikke har så mange muligheter til å ha ferie sammen.


Påskeferie – Haraldvollen Røde Kors Senter, Målselv
Ankomst: lørdag 27.mars Hjemreise: tirsdag 30.mars
Søknadsfrist: 27.januar


Vårferie – Bardufosstun, Bardufoss
Ankomst: fredag 21.mai Hjemreise: mandag 24.mai
Søknadsfrist: 9.april


Sommerferie – Haraldvollen Røde Kors Senter – 2 alternativer
Ankomst: mandag 21.juni Hjemreise: fredag 25.juni
Ankomst: mandag 9.august Hjemreise: fredag 13.august


Sommerferie – Reisa Friluftssenter «Sappen», Nordreisa
Ankomst: mandag 28.juni Hjemreise: fredag 2.juli


Sommerferie – Haraldvollen Røde Kors Senter, Målselv
Søknadsfrist alle sommeropphold: 26.mai


Høstferie – Haraldvollen Røde Kors Senter, Målselv
Ankomst: lørdag 13.november Hjemreise: tirsdag 16.november
Søknadsfrist: 1.oktober

 

Ansvar for barna på familieopphold
Foreldre/foresatte har ansvaret for egne barn under familieoppholdene.
Spesielt gjelder dette barnas sikkerhet og helse, men det er også viktig at foreldrene/foresatte påser at utstyr som er lånt, ryddes på plass og at barna legger seg til passende tid slik at de er uthvilte til kommende dagers aktiviteter.
Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for familiene – ikke som fagpersoner, men som medmennesker.
Vi minner også om at Ferie for alle er et rusfritt arrangement.
Dersom kritisk sykdom oppstår under oppholdet, trenger vi et kontaktpunkt hvor vi kan varsle påmelder.


Transport
Vi har ikke egen transport for våre opphold, transport til feriestedet må ordnes av den enkelte eller den som forestår påmeldingen.
Vi kan være med å dekke transport til Haraldvollen etter nærmere avtale.


Frivillige
Alle frivillige fra Røde Kors har levert forenklet politiattest, fått opplæring og har taushetsplikt.

DfR 4h 472JXgCAAAAAElFTkSuQmCC
Reiseforsikring
Røde Kors har tegnet ulykkesforsikring som gjelder fra hjemmet til
feriestedet, inklusive oppholdet for alle deltakere. Forsikringen dekker død og invaliditet. Vil man forsikre seg mot f.eks. tyveri, så må egen reiseforsikring ordnes.

 

Distribusjon av invitasjoner
Vi vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med familier i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til å formidle denne invitasjonen til barnefamilier med behov. Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden, med begrunnelse og underskrift, for at søknaden skal bli vurdert.


Hvis det søkes om plass for flere familier må søknadene prioriteres.
Coop-samarbeid gir barn mulighet til å delta i fritidsaktiviteter
Se egen vedlagt informasjon.
Finansiering
Røde Kors finansierer Ferie for alle oppholdene og dekker alle måltider, samt overnatting.
___________________________________________________________________
Søknadsskjema https://k2.korsveien.no/Runtime/Runtime/Form/Feire__For__Alle__Form/ må fylles ut med alle opplysninger og sendes elektronisk til Troms Røde Kors innen søknadsfristen. Det er svært viktig at opplysninger som har betydning for et vellykket opphold gis i skjemaet f.eks: sykdom/funksjonsnedsettelse/allergi/kosthold


Har dere spørsmål kan dere kontakte oss på tlf: 913 07 172
Alle søknadsfrister er endelige.
Vi ønsker alle velkommen til FFA-opphold!

Viktig informasjon til påmeldere.pdf


Beste Ferie-for-alle-hilsen fra
Troms Røde Kors
Solveig Saue
Prosjektleder Ferie for alle