Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier med barn i

aldersgruppen 6 – 13 år, og som har hatt svak økonomi over lengre tid.

Det gis nå etter hvert en åpning i Røde Kors for at vi kan komme i gang med Ferie for alle i en litt annen form enn tidligere. Vi kan tilby plass til færre familier og frivillige. På Haraldvollen vil familiene kunne bo i hytter,  få servert og spise samtlige måltider i hyttene sine (frokost, lunsj, middag og kvelds). Her vil også smittevernmyndigheter være inne med strenge krav; der alle holder en meter avstand når de oppholder seg ute i fellesområder. Alt av aktiviteter vil foregå på feriestedet med alle fasiliteter som finnens på Haraldvollen, samt bruk av leirskolepersonellet som aktivitetsledere.

 

Vi prøver å få til gjennomføring med redusert antall deltakere til følgende opphold som tidligere planlagt:

 

Sommerferie – Haraldvollen – 3 alternativ:

  • Ankomst mandag 22.juni – hjemreise fredag 26.juni
  • Ankomst mandag 13.juli – hjemreise fredag 17.juli
  • Ankomst mandag 10.august – hjemreise fredag 14.august

 

Vi hadde også planlagt et sommeropphold på Sappen Leirskole i Reisadalen.

Sommerferie – Sappen Leirskole, Nordreisa

  • Ankomst mandag 6.juli – hjemreise fredag 10.juli

 

Vedlagt følger invitasjon, samt søknadsskjema til Ferie for alle i 2020. Elektronisk påmeldingsskjema kan også benyttes: