Troms Røde Kors arrangerer hvert år ferie for barn og barnefamilier med barn i

aldersgruppen 6 – 13 år, og som har hatt svak økonomi over lengre tid. I år kan vi

tilby et sommeropphold Ferie for alle på Sappen Leirskole i tillegg til våre opphold

på Haraldvollen i påske-, sommer- og høstferie.

For mer informasjon, se vedlegg eller nettsiden til Røde kors https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/