Invitasjon til foreldregruppe i Lyngen kommune
Vi ønsker å invitere foresatte til foreldregruppe. Dette er et lavterskeltilbud som alle foresatte til barn og ungdom kan være med på. Tilbudet er gratis, og gruppen møtes 8 ganger.
Oppstart av gruppen vil være Torsdag 1.oktober 2020 kl. 14.30. (Vi kan være fleksible i forhold til tidspunkt for møtene)
Sted: Lyngseidet- Kløverstua i Parkveien
Foreldregruppene ledes av godkjente veiledere fra helsestasjonen, skole og barnehage.

SzOAozQZUrgAAAAASUVORK 5CYII=
I en travel hverdag kan det bli lite tid til å tenke over hvordan vi er som foreldre og hvor viktige vi er for barna våre. I foreldreveiledningsgruppene legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer. Dere vil ikke få en oppskrift på god barneoppdragelse, men hjelp til å finne løsninger for dere og deres barn.
ICDP foreldreveiledningsprogram er et internasjonalt program som er basert på 8 ulike temaer for et godt samspill med barna dine. Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at vi er gode foreldre ved at vi blir mer bevisste på hva vi gjør som er bra for barna.


Ta kontakt for informasjon eller meld deg/dere på til helsestasjonen innen fredag 25.sept-20
Tlf 90969028( Birgitta Frøjd) eller 91572064 (Hilde S.Valø)
Epost: helsestasjon@lyngen.nhn.no
Velkommen