Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.

Målgruppen for møtene er:

kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene:

Møte 1: Mandag 4.september kl.18.00-21.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad

Møte 2: Tirsdag 5.september kl.18.00-21.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen

Møte 3: Onsdag 6.september kl.18.00-21.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik

Møte 4: Torsdag 7.september kl.18.00-21.30 Bardufosstun, Målselv

Møte 5: Mandag 11.september kl.18.00-21.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa

Møte 6: Tirsdag 12.september kl.18.00-21.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord

Møte 7: Onsdag 13.september kl.18.00-21.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Tromsø

 

På møtene vil det også informeres om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Enkel servering på møtene.

Invitasjonsbrevet ligger under aktuelle dokumenter.

 

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 3 dager før hvert møte. Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.

Eventuelle spørsmål kan rettes til konsulent Oppvekst Hege Sørensen per tlf. 4002 8593 eller e-mail: Hege.Anita.Sorensen@lyngen.kommune.no

Vel møte!