Lyngen kommune inviterer til innbyggermøte.

4. oktober klokken 15.00, Sandneset

4. oktober klokken 19.00, Rottenvik grendehus

I forbindelse med behandling av ny samfunnsdel i kommuneplanen, ønsker kommunen innspill fra innbyggerne. Kommunen har i dag utfordringer med synkende innbyggertall, og en større andel eldre i kommunen. Vi ønsker innspill fra innbyggere på hva som skal til for å fremme bolyst, vekst og utvikling i kommunen.