Ute har vi en stor tilrettelagt lekeplass med tilhørende lekeutstyr, akebakke, sykkelsti og ballbinge. Vi har også en liten kjøkkenhage med bærbusker, grønnsaker, urter og blomster. Våre lekearealer vil naturlig strekke seg utenfor gjerdet og være en del av naturen rundt oss.

Vi bruker våre nærområder aktivt som utforskings- og læringsarena for barn og voksne. Dette vil gi næring til både barn og voksnes fantasi og kreativitet, og ikke minst til det viktigste for ungene, leken.

Avdelinger

Musøre for barn i alderen 0 – 2 år
Kråkefot for barn i alderen 2 - 4 år
Løvetann for barn i alderen 3 – 6 år
 

Åpningstider

Åpningstida er i utgangspunktet fra 06.45-16.45, men blir tilpasset brukernes behov. Barnehagen er åpen hele året.