Kokepåbudet gjelder inntil melding opphør sendes ut og publiseres.