Abonnenter i lavere områder i Furuflaten må koke vannet før det drikkes. Inkludert Grønnvollveien 40 og 42. 

De som ikke må koke vannet er abonnenter i Bergveien og i Grønnvollveien fra 34 til 66. (Grønnvollveien 40 og 42 må koke vannet)

Se kartet, de som ikke må koke vannet er innenfor området med rød strek.

Det sendes SMS til de abonnenter som må koke drikkevannet og også til de som ikke må koke drikkevannet.

Ny beskjed kommer 23 desember.