Lyngen kommune utlyser kommunal kompensasjonsordning nr. 7 for lokale virksomheter som ble økonomisk berørt av nedstengning i 2020 og 2021.

Utbetalingene vil være den siste i rekken av kompensasjonsordninger.

Vi vil i denne omgang også ønske bedrifter som falt helt eller delvis utenfor de generell kompensasjonsordningene fra staten, til å søke.

 

Samlet beløp til fordeling er 265.000, søknadsfrist 5. juni. Alle som ønsker å søke gjør dette gjennom www.regionalforvaltning.no og søker opp

Lyngen kommune - kommunal komp.ordning av feb 2022

Søkere bes dokumentere reduserte inntekter gjennom regnskapsrapporter for 2019, 2020 og 2021, hvor 2019 vil være referanseår.

Vi ber videre om at søkere eventuelt vedlegger annen dokumentasjon som er egnet til å dokumentere eller klargjøre de økonomiske utfordringene i perioden.

 

Eventuelle spørsmål kan gis av Svein Eriksen på svein.eriksen@lyngen.kommune.no