Kommunal planstrategi utgjør første ledd i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Etter hvert valg, senest et år etter konstituering av kommunestyre, skal det utarbeides en planstrategi. Dokumentet er et viktig politisk verktøy som skal kartlegge planbehovet i inneværende valgperiode. Planstrategien fokuserer på kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

Du kan lese Lyngen kommunes planstrategi her