Lyngen kommune melder oppstart på kommuneplanens samfunnsdel, og legger kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanen ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunal planstrategi beskriver kommunens hovedproblemstillinger, og gir en oversikt over kommunale planer for å møte disse utfordringene. Kommuneplanens planprogram beskriver de ytre rammene av planarbeidet videre, altså hvordan man vil gjennomføre arbeidet med kommuneplanen med tanke på medvirkning, satsningsområder etc. Disse to dokumentene legger grunnlaget for kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel), som er kommunens viktigste styringsverktøy.

Kommunen ønsker innspill innen 18. oktober. Spørsmål kan rettes til kommuneplanlegger Daniel Høgtun på tlf. 40028526 eller e-post: daniel.hogtun@lyngen.kommune.no.

 

Her finner du dokumentene:

Kommunal planstrategi Lyngen kommune 2020-2023 andreutkast(15303)(15452).pdf

2 Kunnskapsgrunnlaget(15444).pdf