Søknad om kommunal bolig kan sendes forløpende ved hjelp av eget skjema PDF document ODT document .

Søknader behandles administrativt og fortløpende, og søkere vil få informasjon om status på søknad.

Utleiereglement

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Kjell A. Nordli som har kontortid mandag og fredag, tlf. 400 28 505.