Søknad om kommunal bolig kan sendes forløpende ved hjelp av eget skjema PDF document ODT document .

Søknader behandles administrativt og fortløpende, og søkere vil få informasjon om status på søknad.

Utleiereglement