Lyngen kommunestyre vedtok i sak 74/17 i møtet 19.12.17   «Kommunedelplan for idrettsanlegg, fysisk aktivitet, kulturhus, friluftsliv og kulturminner  2017-2024».

I handlingsplanene i kapittel 5 er prioriteringene av idrettsanlegg og kulturhus ført opp.