Kommuneplanens arealdel er et planverktøy som definerer hovedtrekkene i kommunens overordnete arealbruk, og som legger til rette for fremtidig arealbruk.

 

Vedtaket er i henhold til plan og bygningslovens § 11-15 og kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.

Kart og saksdokumenter:
1. Planbeskrivelse
2. Konsekvensutredning av delområder
3. Planbestemmelser og retningslinjer

Kart:
Lyngen kommune
Nord-Lenangen
Lenangsøra
Svensby
Lyngseidet-Koppangen
Indre Lyngen