Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 ble vedtatt av kommunestyret 26. januar 2022 i sak 7/22.

 

Du kan lese planen under, eller laste den (Klikk her for å lese planen)

 

Merknadsbehandling kommuneplanens samfunnsdel 2021.docx

Oppsummering medvirkningsrunde lag og foreninger.docx