Målgruppe

Barn, unge og deres familier som bor i, eller har tilknytning til Lyngen kommune.

Samtaler, veiledning og tverrfaglig arbeid

Psykologen tilbyr utredning/vurdering, samtaler og veiledning for lette psykiske plager og vansker. Symptomer på angst, depresjon og atferdsvansker kan være eksempler. Tilbudet rettes direkte til barnet, ungdommen og/ eller familien. Sjur samarbeider også med andre når det er aktuelt. Det kan være fastlege, helsesykepleier, BUP, PPT, barnehage, skole, barnevern eller andre. I tilfeller med mer alvorlige plager vil kommunepsykologen kunne hjelpe med å henvises videre til riktig hjelpeinstans.

Folkehelse og forebyggende virksomhet

Kommunepsykologen skal jobbe med folkehelsen. Det vil si at befolkningens livskvalitet og trivsel skal stå i fokus for hva psykologen arbeider med. Eksempel på forebyggende tiltak etablert i Lyngen kommune er gratis skolemat til alle, et godt idrettstilbud og aktive frivillige organisasnoner. Et eksempel som kommunepsykologen har vært delaktig i er oppføringen av klatreveggen i Lyngenhallen. Andre forebyggende tiltak er deltagelse på foreldremøter i barnehager og skoler, foredrag/ undervisning og deltagelse i miljøtjenesten Aktiv Lyngen.

Kontakt

Alle kan på eget, fritt grunnlag ta direkte kontakt med Sjur Nesheim på tlf. 400 28 639, eller mail: sjur.nesheim@lyngen.kommune.no. Sjur vil gi svar så fort han kan. Man trenger ikke henvisning fra noen for å ta kontakt med kommunepsykologen.