Kommunestyremøtet i Lyngen 16.03.21 kl. 09.00

Møtet ble streamet, og ligger her i 2 deler.
Her han du se første del av møtet.
Her kan du se andre del av møtet.