Innleverte listeforslag til kommunestyrevalget 2019 er i hht valgloven lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden og på Servicekontoret på Rådhuset.

Ved fristens utløp (1.april) var det kommet inn flg listeforslag:

- Arbeiderpartiet

- Fremskrittspartiet

- Høyre

- Kristelig Folkeparti

- Lyngen Tverrpolitiske liste

- Miljøpartiet De Grønne

- Samhold Lyngen

- Senterpartiet

Her kan du se samtlige listeforslag: Lister_og_kandidater_348.pdf

Valgstyret i Lyngen kommune har nå startet behandlingen og godkjenning av listeforslagene. Senest 1.juni skal listeforslagene være ferdig behandlet. De offisielle valglistene vil da bli lagt ut til gjennomsyn.