Troms og Finnmark fylkeskommune inviterer til dialogmøter for å drøfte udekte kompetansebehov hos nærings- og arbeidsliv i fylket, problemstillinger og mulige løsninger.

 

Målgruppe: Bedrifter, kommuner, arbeidsgivere, bransjeorganisasjoner og opplæringskontor.

 

Dialogmøtene fordeles mellom fem bransjer/fagområder:

Bransje/fagområde

Når

Hvor

Restaurant & service

Torsdag 7. oktober

Radisson Blu Hotel, Tromsø

Helse & omsorg

Torsdag 14. oktober

Thon Hotel, Kirkenes

Teknologi & industri

Torsdag 21. oktober

Scandic Hotel, Hammerfest

Reiseliv & kreative næringer

Torsdag 28. oktober

Scandic Hotel, Karasjok

Bygg & anlegg

Torsdag 4. november

Scandic Hotel, Alta

 

Innspill fra dialogmøtene tas med til et samarbeidsmøte for utdanningstilbydere, politikere og arbeids- og næringslivsaktører. Formål med samarbeidsmøtet er igangsetting av konkrete kompetansehevingstiltak tilpasset arbeidslivets behov.

 

Vennligst se vedlegg for utfyllende informasjon.

1 Invitasjon dialogmøter.pdf

2 Program dialogmøter.pdf

3 Invitasjon og program samarbeidsmøte.pdf

 

Påmeldingsfrist: 1. september.

 

Påmeldingslink: https://forms.gle/Cne1mXwWwzKP19EC6

 

Overnatting besørges av den enkelte. Følgende referansenumre kan benyttes:

Sted

Ref.nr.

Rompris

Radisson Blu Tromsø

15547

1 195,-

Thon Kirkenes

29667022

1 395,-

Scandic Hammerfest

307211021

1 040,-

Scandic Karasjok

47694257

1 300,-

Scandic Alta    D000038479          1 200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dearvuođat/vennlig hilsen

 

Ida Thorseng Huru

Prosjektleder, næringsrettet opplæring

Avdeling for voksenopplæring, karriere og integrering

Divisjon for næring og kompetanse

78 96 31 69/911 86 004

Sentraladministrasjonen

Guovddášhálddahus

www.tffk.no