Teknisk drift informerer:

Det kan forventes ustabil vanntilførsel for abonnentene i Koppangen de nærmeste dagene.