Lyngen kommune følger utviklingen i samfunnet nøye, og støtter seg på råd fra folkehelseinstituttet. Anbefalingene kan endres på kort varsel. 

Barnevern:

For deg som er bekymret for for barn som opplever omsorgssvikt har barnevernets vakttelefon nummer: 400 28 520.  

Besøkende på helseinstitusjoner:

Helseinstitusjonene våre er stengt for alt besøk. Dette gjelder Solhov bo- og servicesenter, Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter. Ta kontakt med institusjonene for informasjon.

Åpne hytter

Alle hytter som tilhører lag og foreninger og frivillige stenges med øyeblikkelig virkning

Karantenebestemmelser:

Hvis du har vært på reise i utlandet eller har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet skal du være i karantene i 14 dager. Har du behov for bistand som følge av karantene/sykdom, kan du ta kontakt med frivilligsentralen på tlf. 415 62 562 eller 467 99 375.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon eller feber: hold deg hjemme til du blir frisk. Hvis du er veldig dårlig, ring 116117.

Hvis du har vært i fylkene Oslo, Viken, Rogaland, Vestland, Agder, Vestfold, Innlandet, Telemark og Trøndelag er det mer sannsynlig at du kan ha blitt utsatt for smitte. Derfor anbefaler vi at du følger ekstra nøye myndighetenes anbefalinger og råd om sosial distansering som du finner på helsenorge.no.  

Arrangement i kommunen

Organiserte arrangement for inntil 50 personer med ansvarlig leder er tilltatt. SMittevernhensyn som vask, desinfeksjon og avstand må være sikret. 

Skoler  

Skolene stengte den 13.mars. 1.-4 .klasse og SFO  åpnet  27.april.  5.-10.klasse ved alle skolene vil åpne fra 11.mai. Informasjonsskriv til foreldre fra 7.mai finner du her PDF document ODT document

Barn i 1.-4 klasse med foreldre i helse- og omsorgsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner  vil gis et tilbud i skolen fram til åpningsdatoen 27.april.. Det samme gjelder barn med særlige behov. Se brev til foresatte her PDF document ODT document

Barnehager

Barnehagene stengte fra og med fredag 13.mars. Barnehagene åpnet gradvis fra 20.april, og er nå åpne med begrenset åpningstid for å ivareta smittevernveiledere.. Se brev til foresatte med barn i barnehagene her PDF document ODT documentBarn med foreldre i helse- og omsorgsektoren eller andre kritiske samfunnsfunksjoner  vil gis et utvidet tilbud  i barnehage. Det samme gjelder barn med særlige behov. Se brev til foresatte om omsorgstilbudet her. PDF document ODT document  

Svømmehall, gymsaler , og Lyngenhallen

Stengt for all bruk inntil videre

Bidbliotek, ungdomsklubb, barne-og ungdomstiltak

Stengt inntil videre.

Rådhus

Rådhuset stenger for publikumshenvendelser. Du kan fortsatt nå oss direkte på telefon, søk opp den du trenger å snakke med her.

Næringsliv, turisme og utleie

Ansatte i næringslivet og reiselivsbransjen som har behov for råd og veiledning bes ta kontakt med kommuneoverlegen. Turister skal overholde karantenebestemmelser i påvente av å forlate Lyngen. Det frarådes å ta i mot overnattingsgjester. Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer der staten fraråder alle nødvendige reiser i nær framtid.

Hytter og fritidseiendommer

Fram til 20.april gjaldt en nasjonal forskrift som har lagt ned forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen. Denne sa følgende:

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

"Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 8 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 11."

Forskriften ble opphevet 20.april, men det er fortsatt en tilråding å unngå unødvendige fritidsreiser.

Kirker/ forsamlingshus

Gudstjenester vil ikke bli avholdt inntil videre, og andre kirkelige handlinger slik som begravelser vil ha restriksjoner. Se råd for kirkelige handlinger i Lyngen kommune : Kirkelige handlinger.docx PDF document ODT document : Se også  http://www.lyngen.kirken.no/ for mer informasjon

NAV

Kundemottaket på Nav holder stengt for publikum inntil videre.  Dokumentasjon som skal leveres Nav, kan legges i postkassen utenfor kontoret.

På nav.no ligger det informasjon fra NAV i forbindelse med koronaviruset.  Ved spørsmål om permittering, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger m.m.

se nav.no eller ring 55 55 33 33.

Ved spørsmål om sosialhjelp, ring Nav Lyngen sin vakttelefon:

412 74 778

412 78 007

Helsestasjon, psykologer og jordmor

Dersom du har en timeavtale på helsestasjonen eller hos jordmor og denne ikke har blitt avbestilt, ber vi deg møte som avtalt.

Dersom barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste / nysing og feber ønsker vi at dere ikke kommer til avtalt time. Ta kontakt på telefon  915 72 064 til helsesykepleier. Helsestasjon kan kontaktes på epost: Helsestasjon@lyngen.nhn.no                 

Kommunepsykologene er tilgjengelig på telefon 400 28 639 (Sjur) og 907 53 621 (Ragnar).

Ungdomsarbeidere:

Både Thomas (906 67 084) og Kåre Bjørnar (415 62 562/400 28 622) er tilgjengelige på telefon for ungdom som trenger noen å snakke med.

 

Carol Pascoe
Kommuneoverlege i Lyngen