Rådhuset

Rådhuset er delvis åpent for publikum etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. Har du behov for å snakke med noen av oss, avtales tidspunkt direkte per telefon eller epost. Den du har avtale med får ansvar for å låse deg inn og ta deg med til møterom. Når møtet er ferdig følges du ut.

Om du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er i karantene kan tilbudet ikke benyttes. Det er viktig å bemerke at det er åpent for timebestilling, ikke drop-in. 

Barnehagene og skolene

Barnehagene og skolene er åpne for ansatte og elever. Byggene skal ikke brukes av andre til andre formål enn undervisning. Kulturskolen åpner mandag 18. mai. All undervisning foregår i henhold til nasjonale retningslinjer.

Biblioteket

Biblioteket åpnes for begrenset bruk fra tirsdag 2. juni. Det blir innført tiltak for å hindre smittespredning.

Svømmehallene, Lyngen hallen, ungdomsklubb, Aktiv Lyngen

Disse er fortsatt stengt. Lyngenhallen brukes av Eidebakken skole og er dermed ikke åpen for publikum.

Besøk til legekontoret

Ta kontakt med legekontoret per telefon for å avtale tid for planlagte timer, blodprøver, injeksjoner og andre undersøkelser, også prøver som er bestilt av sykehuset. Dette er for at vi skal ha best mulig oversikt over hvem som kommer og at vi kan fordele arbeidsoppgaver slik at vi unngår kø/opphopning. Det er fortsatt viktig å unngå at for mange mennesker samlet på samme sted, slik som venterommet til legekontoret.

Fysioterapi, ergoterapi, dagaktivitet, støttekontakt

Befolkningen kan igjen bruke «en til en tjenester». Ta kontakt på telefon med den enkelte ansatte/behandler for å lage avtaler.

Helse og omsorgsinstitusjoner

Helse og omsorgsinstitusjonene våre er fortsatt stengt for publikum. Dette gjelder Solhov bo- og servicesenter, Lyngstunet og Lenangen omsorgssenter. Ved helt nødvendig besøk av nære pårørende ta kontakt med institusjonene. Nye retningslinjer for avtalt besøk i begrenset omfang vil kunngjøres tirsdag 19. mai.

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor og psykologer

Helsestasjon, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og jordmortjenesten er åpen som vanlig og driftes i henhold til nasjonale veiledere. Ta gjerne med egen leke til barnet ditt hvis du ønsker.

Dersom du, barnet ditt eller noen i samme husholdning har symptomer på luftveisinfeksjon, herunder hoste/nysing og feber ønsker vi at dere ikke kommer til avtalt time. Ta kontakt på telefon 77 71 17 17, 915 72 064, 400 28 648, 909 69 028 til helsesykepleiere. Helsestasjon kan kontaktes på epost: Helsestasjon@lyngen.nhn.no                 

Kommunepsykologene er tilgjengelig på telefon 400 28 639 (Sjur) og 907 53 621 (Ragnar).

Ungdomsarbeidere

Både Thomas (906 67 084) og Kåre Bjørnar (415 62 562/400 28 622) er tilgjengelige på telefon for ungdom som trenger noen å snakke med.

Barnevern

For deg som er bekymret for barn som opplever omsorgssvikt har barnevernets vakttelefon nummer: 400 28 520.  Barnevernstjenesten driftes som normalt.

NAV

Nav-kontoret er ikke åpent for publikum, men besøk avtales med den enkelte saksbehandlerTa kontakt på telefon 412 74 778 eller 412 78 007.

Arrangement i kommunen.

Arrangement for inntil 50 personer på offentlig sted med ansvarlig leder er tiltatt. Smittevernhensyn som vask, desinfeksjon og avstand må være sikret. Det er utarbeidet egne retningslinjer som må følges (se egen sak om dette).

For private arrangement er det tillat å samle 20 personer. Smittevernreglene må følges.

Kirker/ forsamlingshus

Møtene kan avholdes med inntil 50 mennesker i henhold til retningslinjer for arrangementer.

Åpne hytter

Alle hytter som tilhører lag og foreninger og frivillige er åpen.

Karantenebestemmelser

Hvis du har vært på reise i utlandet eller har vært i nærkontakt med en som er bekreftet smittet skal du være i karantene i 10 dager etter hjemkomst. 

 

Carol Pascoe
Kommuneoverlege i Lyngen