I henhold til nasjonale retningslinjer innfører vi tiltak som bl.a. betyr at rådhuset nå vil være stengt for fysisk oppmøte. Men vi er tilgjengelig på telefon og epost. Møter kan gjennomføres digitalt i denne perioden, ta kontakt med den du har behov for å snakke med. Oversikt over vår kontaktinformasjon finner du her.