Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

IKKE MØT OPP PÅ LEGEKONTORET/LEGEVAKTA PERSONLIG!

UNNGÅ NÆR KONTAKT MED ANDRE MENNESKER.

Ta kontakt med lege PÅ TELEFON for råd og avtale om undersøkelse:

  • Lyngen legekontor tel. 400 28 500
  • eller legevakt på telefon 116117

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
  • Områder med vedvarende spredning av koronaviruset

 

For fortløpende informasjon om viruset i Norge, følg link:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Carol Pascoe

Smittevernlege/ Kommuneoverlege