Formålet med prisen: Å yte honnør til mottakere, samt å bidra til å stimulere til kulturell, kunstnerisk og idrettslig utfoldelse i Lyngen kommune.

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en aktiv innsats for å styrke kulturlivet innen kommunen eller som har bidratt til å gjøre Lyngen kjent utover landet på det kulturelle plan.

Kulturprisen utdeles hvert annet år, og levekårsutvalget velger ut årets vinner blant innkomne forslag eller eget forslag.  Ordføreren deler ut prisen i kommunestyremøte før sommeren.

Gjeldende statutter og oversikt over tidligere vinnere ligger vedlagt.

Lyngen kommune oppfordrer enkeltpersoner og lag/foreninger til å sende inn begrunnede forslag på kandidater til å motta prisen 2019.

Forslagene sendes til:
Lyngen kommune, oppvekst og kultur,
Strandveien 24, 9060 Lyngseidet
eller

Post@lyngen.kommune.no      Innen 5. april 2019

 

 

 

 

 

Statutter for kulturprisen med vinnere.pdf