I 1997 bestemte Stortinget at alle kommuner skal ha en musikk- og kulturskole. Ettersom flere fag i tillegg til musikk kom inn i skoleslaget, gikk mange musikkskoler over til å hete kulturskoler. Kulturskolen skal være en frivillig skole for barn og unge som ønsker instrumentalopplæring innenfor musikk.

Skolen har for tida 2,1 årsverk. Det gis tilbud innenfor  ulike musikkaktiviteter. Kulturskolen samarbeider også med grunnskolen og det frivillige kulturlivet.

Lyngen kulturskole følger skoleruta for grunnskolene i Lyngen.
Kulturskolen styrer etter den nye Rammeplanen som er utarbeidet av Norsk Kulturskoleråd.

Elevopptak

Alle kan søke om plass i kulturskolen. Også videregående elever og voksne. I Lyngen har vi valgt å prioritere barn og unge i barnehage/grunnskolealder.

En del tilbud er avhengig av en viss søkermasse for å kunne iverksettes. Det må også være en hensiktsmessig sammensetning når det gjelder instrument. Særlig gjelder dette band.

Man kan melde seg på når som helst. Om det ikke skulle være ledig plass, blir man satt på venteliste

Hvordan søke plass? Inn- og utmelding


 Skjemaet finnes her eller kan fås ved henvendelse til Servicekontoret.

Priser

Kulturskolene får sine inntekter både fra stat og kommune.  
Likevel er vi avhengige av en elevkontingent for å kunne drive på en best mulig måte. Alle elever får minimum 30 minutters undervisning pr. uke.
Pris på årskontigent finner du her.

 

Vedtekter

Levekårsutvalget i Lyngen vedtok i sak 24/13 vedtekter for Kulturskolen i Lyngen. Vedtektene er gjeldende fra 01.08.13. Les  vedtektene her. PDF document ODT document