Lyngen kommunestyre reiste navnesak på kommunenavn på samisk og kvensk i sak 100/22 i møte 13.10.22.

Foreløpig tilråding på navn er Ivgu Suokan på samisk og Yykeän kunta/komuuni på kvensk. Rekkefølgen vil være norsk-samisk-kvensk.

Høringsfrist settes til 25. februar 2023. Høringssvar sendes til post@lyngen.kommune.no