Sametinget har reist navnesak på nordsamisk navn på Ullsfjorden: Olggosvuotna.

Lokale organisasjoner med tilknytning til navnet har anledning å uttale seg. Sakspapirene er vedlagt.

Eventuelle høringsuttalelser sendes til Lyngen kommune post@lyngen.kommune.no eller Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet innen 20.november 2020. Uttalelsene vil så bli sendt samlet til Sametinget, som vil gi endelig tilrådning i navnesaken.

Brevet fra kartverket kan du leseher