Etter § 12 i lov om stadnavn har lokale organisasjoner med tilknytning til de vedtatte navnene klagerett. Klageretten gjelder også for andre offentlige organ og virksomheter som skal bruke det aktuelle navnet i tjenesten. Klageretten gjelder skrivemåten av navnet, og som klager har du rett til innsyn i saksdokumentene. Det er mulighet til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En klage sendes til Statens Kartverk, pb 600 Sentrum, 3507 Hønefoss eller post@kartverket.no med kopi til Lyngen kommune innen 15.februar 2021. Klagen må begrunnes og må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. Navnevedtaket finner du her