Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kommunevapen med hvitt rundt2

Kunngjøring av vedtak: Nytt veinavn: Akslaveien

Vedtakets skrivemåte er ikke i tråd med stedsnavntjenestens anbefalinger, som var Akselveien.  Valg av adressenavn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan derfor heller ikke påklages. I forhold til "Lov om stadsnavn" §10 gis det klageadgang på skrivemåte.Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. Klagen skal grunngis. Eventuell klage rettes skriftlig til: Lyngen kommune. Strandveien 24. 9060 Lyngseidet. Eller: post@lyngen.kommune.no Følgende veinavn vedtas som nye adressefastsettende veinavn i Lyngen kommune:

Veinr 13: Akslaveien (ved skolen i Sør-Lenangen)

Language Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk