Områdeplan for Lyngseidet ble vedtatt 10.08.20 av Lyngen kommunestyre jf. § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen setter føringer for framtidig utvikling av Lyngseidet sentrum, med bedre tilrettelegging for boliger, næring, og myke trafikanter.