NVE har mottatt søknad fra Lyngen kommune om tillatelse til uttak av drikkevann fra Kvalvikelva i Lyngen kommune. Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Berit Jegervatn på tlf.: 40 02 85 36 eller e-post: berit.jegervatn@lyngen.kommune.no. Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter: · via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider · via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202201295 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i innledningen om du representerer en virksomhet) · via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO Frist for innsendelse av høringsuttalelse er innen 24.06.2022.