I disse tider avholdes årsmøter og nye styrer konstitueres. I den forbindelse oppforder vi til å oppdatere informasjonen i Brønnøysundregisteret og send gjerne kontaktinfo til oss:

https://www.brreg.no/

Lag og foreninger som ønsker å bli kontaktet i plansaker ol oppdatere sine data.

 

Ny kontaktinfo kan sendes til:

hege.anita.sorensen@lyngen.kommune.no