Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Informasjon om korona i Lyngen kommune

 

Les mer clear
Gla ku

Utvidelse -Tillatelse til å spre husdyrgjødsel i september

 

På grunn av sen vår har flere gårdbrukere i kommunen måtte utsette slåtta, og utkjøring av husdyrgjødsel er derfor forsinket.

Aktive gårdbrukere i Lyngen kommune gis tillatelse til spredning av husdyrgjødsel på eng uten nedmodning/nedfelling ut september måned i 2020.

Verdensende

Kommunens midler innenfor landbruk

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og tilskudd til drenering av jordbruksareal.

landbruk

Handlingsplan for landbruket 2017 - 2019

Lyngen formannskap gjorde i sak 67/17, den 31.05.17 enstemmig vedtak om Handlingsplan for landbruket i Lyngen 2017-2019.

Handlingsplan og vedtak kan lastes ned under aktuelle dokumenter.

Kommunevapen med hvitt rundt2

Landbruk: forslag til retningslinjer for tildeling av støtte til landbruket

Styrkingen av næringsfondet ble opprettet i henhold til vedtak i Lyngen kommunestyre 27.04.2015.

Næringsfondet styrkes med 500 000 kroner.

Fondets kapital skal benyttes som tilskudd til landbruksformål etter angitte retningslinjer.

 Ressursgruppa for landbruket i Lyngen fordeler de årlige rammene for tiltakene.

 

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk