Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Verdensende

Kommunens midler innenfor landbruk

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) og tilskudd til drenering av jordbruksareal.

landbruk

Handlingsplan for landbruket 2017 - 2019

Lyngen formannskap gjorde i sak 67/17, den 31.05.17 enstemmig vedtak om Handlingsplan for landbruket i Lyngen 2017-2019.

Handlingsplan og vedtak kan lastes ned under aktuelle dokumenter.

Kommunevapen med hvitt rundt2

Landbruk: forslag til retningslinjer for tildeling av støtte til landbruket

Styrkingen av næringsfondet ble opprettet i henhold til vedtak i Lyngen kommunestyre 27.04.2015.

Næringsfondet styrkes med 500 000 kroner.

Fondets kapital skal benyttes som tilskudd til landbruksformål etter angitte retningslinjer.

 Ressursgruppa for landbruket i Lyngen fordeler de årlige rammene for tiltakene.

 

trygve_krympet_100x67

LANDBRUKSNÆRINGEN

Under her finner du generell informasjon om landbruksforvaltninga i Lyngen

Språk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk