Arbeidsområder:  

  • Saksbehandling og oppfølging av TT-kort, ledsagerbevis og parkeringstillatelse.
  • Ansvar for pasientregnskap og pasientenes velferdskasse
  • Fakturabehandling innenfor helse
  • Ansvar for oppdatering av hjemmesiden innenfor helse
  • Arkivarbeid

Søker bør ha 3-årig høgskole innenfor økonomi/administrasjon eller annen relevant utdanning.

Søknadsfrist 27.10.19

Kontaktperson Inger Grønvoll, tlf: 77711705

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren anmoder om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentleglova § 25.


Du kan søke elektronisk her