Ledig stilling ved Solhov bo- og aktivitetssenter

1 års vikariat 100 % vernepleierstilling fra snarest, med mulighet for fast stilling.

 

Solhov bo - og aktivitetssenter er et kommunalt tilbud for utviklingshemmede.
Solbakken Botilbud gir et døgntilbud i private bolig og Solhov bosenter gir et døgntilbud til 16 beboere i kommunale leiligheter. Gruppa har ulik grad av utviklingshemming. Personale bistår brukere i alle livssituasjoner og daglige aktiviteter.

Solhov avlastningsleilighet gir tilbud om avlastning til utviklingshemmede som fortsatt bor hjemme hos pårørende

 

Kontaktperson avd.leder Marit Olsborg tlf. 40028615

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Søknad sendes Lyngen kommune, Strandveien 24, 9060 Lyngseidet.

Du kan søke elektronisk her.

Søknadsfrist 15.06.20