Morsmålslærer i Thai ved Lenangen skole

Engasjement som morsmålslærer i Thai 19,23 % stilling skoleåret 2019/20

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektor Bodil Larsen tlf. 400 28588

Epost: bodil.larsen@lyngen.kommune.no

 

Ledig stilling som fast vikarlærer-Eidebakken skole

Vi har ledig stilling som fast vikar som lærer i 80 % fordelt på fem dager, ledig fra 1.8.19. Vi søker etter lærer med godkjent pedagogisk utdanning og med bredest mulig undervisningskompetanse Du må være fleksibel, og periodevise mestre høyt arbeidstempo og skiftende oppgaver. Arbeidet vil primært være å dekke deler av vikarbehovet på skolen, av kortere og lengre varighet. Kontaktlærerfunksjon kan i perioder påberegnes.

Kvalifikasjoner:

 • Har godkjent pedagogisk utdanning

 • Bred fagsammensetning

 • Undervisningskompetanse fra 1.-10.trinn

 • Tar ansvar for relasjonen til elevene og bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre

 • Er stabil, tydelig og respektfull voksen, som har fokus på klasseledelse og som videre har en bevisst holdning til at klasseledelse er en avgjørende faktor for god læring

 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer undervisning og legger vekt på mestring, motivasjon og faglig utvikling

 • Har samarbeidsevne, er utviklings - og endringsorientert, fleksibel, engasjert og jobber godt selvstendig og i team

 • Bidrar til et kollektivt læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode!

 • Som tar ansvar for samarbeid med elever, foreldre/foresatte og kollegaer og verdsetter skole-hjem samarbeid.

 • Deltar i skolens utviklingsarbeid, tema skoleåret 19/20 er inkluderende barnehage- og skolemiljø og fagfornyelsen.

 • Har gode digitale ferdigheter

   

  Vi kan tilby:

 • Variert arbeid i et positivt miljø

 • Faglige utfordringer

 • Erfaring/ kompetanseheving på kommunalt nivå.

   

  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Tone Mari Iversen tlf 95 255 222.

  E-post: tone.mari.iversen@lyngen.kommune.no

   

  Kavringen barnehage

  Har ledig fast 100 % stilling som pedagogisk leder

  Vi søker etter deg som vil legge til rette for et trygt og inkluderende læringsmiljø, og som ønsker å bidra til glede og mestring.

  Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for utvikling av et inkluderende barnehagemiljø

 • Medansvar for omsorg og pedagogisk tilbud til enkeltbarn og barn i gruppe

 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av det pedagogiske arbeidet

 • Medansvar for veiledning av det øvrige personalet

 • Medansvar for et godt og nært samarbeid med barnas hjem og andre samarbeidspartnere

 

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning

 • Erfaring fra arbeid i barnehage er ønskelig

 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

 • Ha kompetanse i/interesse for IKT

 

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert

 • Evne til å motivere/veilede medarbeidere til faglig utvikling

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team

 • Pliktoppfyllende, lojal og ansvarsbevisst

 • Løsnings- og utviklingsorientert

 • En god rollemodell

 • Evne til å etablere gode relasjoner til barn og foreldre

 • Bidra positivt i vårt arbeidsmiljø

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi kan tilby:

 • Et trivelig arbeidsmiljø

 • Gode utviklingsmuligheter

 • Erfaring/kompetanseheving på tvers av barnehagene og interkommunalt samarbeid

 • < >

  Gode forsikrings og pensjonsordninger

 • < >

  5/6 uker ferie

 • 4 timer plantid

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrer Berit Dyrstad Larsen tlf 91584290     Epost: berit.dyrstad.larsen@lyngen.kommune.no

For alle stillingene:

Det er krav om politiattest ved tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Intervju kan bli foretatt.

Søknadsfrist 2.juni

Du kan søke her.