Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Forvaltningsloven

___

Skjema

Søknadsskjema - ledsagerbevis

Vedlegg

Passfoto

Søknaden sendes til

Lyngen kommune

Strandveien 24

9060  Lyngseidet

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lyngstunet helse- og omsorgssenter
Telefon:77 71 17 00
Epost:post@lyngen.kommune.no
Postadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET
Besøksadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 09:06
Språk Norsk - Norwegian