Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og omsorg

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Telefonnummer: 77712700

NB!! ved fare for liv, ring 113

Søknaden sendes til

Lyngen kommune

Strandveien 24

9060  Lyngseidet

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Lyngstunet helse- og omsorgssenter
Telefon:77 71 17 00
Epost:post@lyngen.kommune.no
Postadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET
Besøksadresse:Kjosveien 20 9060 LYNGSEIDET

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-06 10:30
Språk Norsk - Norwegian